/ Reportaje view 516

Unul dintre cele mai relevante panele din cadrul Moldova Business Week – 2019 a fost cel dedicat Agriculturii și Industriei Alimentare. Principalii actori ai acestui sector au discutat despre evoluția produselor agricole din ultimii ani, oportunitățile investiționale din subsectoarele zootehnie, procesarea produselor alimentare, horticultură și industria vitivinicolă, dar și despre importanța agriculturii ecologice.

Câteva date statistice

Agricultura rămâne a fi sectorul de bază pentru economia Republicii Moldova. Țara noastră are la moment o populație de 2,6 milioane de locuitori, 57% din oameni locuind în zonele rurale, iar 39% din forța de muncă fiind implicată în sectorul agricol.

Țara noastră are o suprafață totală de 3,38 milioane ha, dintre care 2,07 milioane ha (61,3%) sunt terenuri agricole: 1,7 milioane ha – terenuri arabile, circa 230 mii ha – păduri și 230 mii ha –terenuri cu plante multianuale.

Agricultura reprezintă 45% din exportul Republicii Moldova, produsele noastre din acest sector ajungând în 70 de state ale lumii.

Dacă analizăm structura producției locale din sectorul agroalimentar, 30% revine grânelor și cerealelor, 24% - fructelor, legumelor și nucilor, 18% culturilor tehnice și industriale, 16% produselor din carne, 8% produselor lactate și 4% altor produse.

Trend ascendent în sectorul pomicol

Ramura pomicolă a jucat dintotdeauna un rol important pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar local. Pe parcursul ultimilor ani se atestă o creștere în producția de fructe din Moldova. De exemplu, dacă în anul 2014 produceam 370 mii de tone de mere, în anul 2018, acest indiciu este de 600 mii tone. Aceiași dinamică pozitivă o putem observa și în cazul prunelor, caiselor, cireșelor și a strugurilor de masă.

Din domeniul pomicol, merele rămân a fi principalul produs de export al Moldovei, 95% din ele ajungând pe piața rusă. Alte piețe de desfacere pentru fructele noastre sunt România, Polonia și țările Baltice. Remarcăm că în acest an, mai multe companii din Moldova au reușit să livreze în Germania circa 600 tone de prune autohtone, dar și cireșe.

Sectorul zootehnic rămâne a fi unul din cele mai problematice

Datele statistice arată că în Moldova, producției vegetale îi revin 79%, iar celei animaliere, doar 21%. Situația în sector este una alarmantă, deoarece pe lângă faptul că Moldova nu poate exporta produse de origine animală, astăzi nu putem asigura nici piața internă, 60% din produse fiin importate. De exemplu în prezent, numărul bovinelor a ajuns la circa 144 de mii de capete, cu aproape 13 la sută mai puțin decât acum un an.

Problema de bază este că animalele sunt de obicei localizate în gospodării mici, iar pentru a asigura calitatea, pentru a avea eficiență și profitabilitate în acest domeniu, e nevoie să trecem la întreținerea animalelor în exploatații specializate, care ar asigura un control complet și efectiv al produselor. Anume lipsa acestui control nu permite Moldovei să acopere cota oferită de Acordul de liber schimb cu UE pentru produsele de origine animală.

Totuși, există un produs compus, făcut pe bază de lapte, și anume înghețata, care este exportată în mai multe state din Asia și Africa, iar în cel mai scurt timp unul din producătorii locali va acreditat pentru export și în Uniunea Europeană.

Agricultura ecologică – o ramură de mare perspectivă

Conform datelor pentru anul 2018, în Republica Moldova suprafața terenurilor destinate agriculturii ecologice este de 75686,1 ha (3,9% din suprafețele agricole din țară), iar numărul agenților economici din acest domeniu este în creștere.

Pe parcursul anului trecut au fost exportate peste 52,1 mii tone de produse moldovenești ecologice. Cel mai exportat produs agricol ecologic este porumbul, urmat de grâu și soia.

Tot în 2018 au fost exportate 5.275 tone de nuci în coajă și 1.577 tone de miez de nucă. De asemenea, unul dintre cele mai exportate produse eco este materialul săditor de lavandă, anul trecut fiind exportați peste 350 mii de puieți de lavandă. Au mai fost exportate 4.048 tone de semințe de dovleac și 4.400 tone de semințe de floarea soarelui.

Specialiștii consideră că că fermierii din Moldova au toate șansele să se poziționeze bine pe piața europeană a produselor ecologice. Mai ales că punctele slabe ale agriculturii autohtone, parcelarea excesivă și productivitatea scăzută, costurile necompetitive în cazul agriculturii convenționale nu se răsfrâng și asupra agriculturii ecologice.

Vinul – un ambasador al țării noastre

Sectorul vitivinicol din Moldova formează 3% din produsul intern brut, 6,2% din totalul exporturilor, în el fiind antrenați peste 250 mii de angajați. Moldova are cea mai mare densitate a plantațiilor de viță de vie (3,44 de hectare la 100 de locuitori) și intră în primii 20 producători vinicoli din lume. 70 % din arealul țării este plantat cu soiuri albe și 30% - cu soiuri roșii. Autenticitatea și unicitatea vinului moldovenesc este asigurat de soiurile autohtone, care reprezintă 10% din suprafețele plantate. Acestea sunt: Feteasca Albă, Feteasca Regala, Feteasca Neagră, Rara Neagră, Plăvai și Viorica.

Un factor de importanță majoră pentru industria vitivinicolă a fost crearea celor patru zone cu Indicație Geografică Protejată: Valul lui Traian (sud-vest), Ștefan Vodă (sud-est) și Codru (centru) și Divin. În prezent, 25% din export le revine vinurilor cu IGP. Ar fi important să menționăm că aceste vinuri au un preț de export cu 55% mai scump, iar în producerea lor sunt implicate 71 de companii.

În anul 2018, Moldova a produs 19 milioane de decalitri de vin. Acesta an a fost primul din istoria țării, când veniturile din exportul de pe piața UE au avut o pondere mai mare decât cele vândute pe piața CSI. Principalii importatori ai vinului moldovenesc în 2018 au fost România, Polonia, Rusia, China, Cehia, Kazahstan, Ucraina și Canada.

Sectorul vitivinicol înregistrează cea mai vertiginoasă creștere din industria agro-alimentară și rămâne cartea de vizită a țării noastre pe piețele internaționale.

Moldova Business Week 2019 se desfășoară în perioada 13-16 noiembrie la Chișinău și reprezintă o platformă economică națională ce vine să prezinte politicile, reformele, tendințele și istoriile de succes ale antreprenorilor din Republica Moldova.