/ Artă si manufactură view 1240

Lucrările unor artiști notorii din Republica Moldova, precum Mihail Grecu, Valentina Rusu-Ciobanu, Eleonora Romanescu, Sergiu Cuciuc sau Eleonora Romanescu vor complete colecția Muzeul de Artă din Chișinău.

Consiliul de experți pentru estimarea, omologarea și achiziționarea operelor de artă plastică al Ministerului Culturii s-a întrunit în vederea achiziționării lucrărilor de artă și a selectat 26 opere de artă în sumă de 525 mii lei – creații valoroase ale artiștilor din Moldova, care vor completa colecțiile Muzeului Național de Artă al Moldovei.

În acest sens, au fost achiziționate lucrări de pictură, grafică și sculptură realizate de către artiști notorii din Republica Moldova, precum Mihail Grecu, Valentina Rusu-Ciobanu, Eleonora Romanescu, Sergiu Cuciuc, Elena Bontea, Eleonora Romanescu, Elena Karacențev – deținătoarea Premiului Ministerului Culturii din acest an, Andrei Mudrea, Timotei Bătrânu, Tudor Catarga, Ion Postovanu etc.

Reamintim că anul 2016 a fost declarat Anul Mihai Grecu, decizie aprobată prin Hotărârea Guvernului RM. În acest context, în conformitate cu Programul Național de acțiuni, au fost achiziționate două opere ale maestrului Mihail Grecu, colecția de stat fiind completată cu lucrările: „Părinții mei adoptivi” (1972-1973) și „Flori pe câmp” (1972).

curentul.md